Algemene voorwaarden

1. Voorwaarden


Door de website https://www.whoomp.com te bezoeken en/of de Whoomp app te gebruiken, ga jij ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en ga jij ermee akkoord dat jij verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als jij niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het helaas niet toegestaan deze website en/of de app te gebruiken of te bezoeken.

 

Het materiaal op deze multi vendor marketplace website is beschermd door het toepasselijke auteurs- en merkenrecht.

 


2. Gebruikslicentie


Toestemming wordt verleend om het materiaal (informatie of software) op de website en/of de app van Whoomp te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag jij het volgende niet:

het materiaal wijzigen of kopiëren;

de materialen te gebruiken voor enig commercieel doel, of voor enige openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);

proberen de software op de website en app van Whoomp te decompileren of reverse-engineeren;

copyright of andere eigendomsnotaties uit de materialen te verwijderen;

 

de materialen overbrengen naar een andere persoon of de materialen “spiegelen” op een andere server.

 

Deze licentie wordt beëindigd als jij een van deze beperkingen schendt en kan op elk moment door Whoomp worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, ben jij verplicht om alle betreffende materialen in bezit in elektronische of gedrukte vorm vernietigen.

3. Disclaimer


De materialen op de Whoomp website worden op ‘as is’ basis aangeboden. Whoomp geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af en ontkent alle andere garanties, inclusief, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten.

Verder geeft Whoomp geen garantie of doet zij geen uitspraken over de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen, of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen


In geen geval zal Whoomp aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen die aan Whoomp gerelateerd zijn, zelfs als Whoomp of een Whoomp gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op jou van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van de materialen


Het materiaal op de Whoomp website en in de app kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Whoomp garandeert niet dat het materiaal op de website nauwkeurig, volledig of actueel is. Whoomp kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Whoomp verbindt zich er echter niet toe om het materiaal bij te werken.

6. Links


Whoomp heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan haar website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Whoomp van de site. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen


Whoomp kan deze servicevoorwaarden voor haar website en app te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door het gebruik van deze website ga jij akkoord met de op dat moment geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht


Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en jij onderwerpt jezelf onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in de betreffende staat of locatie.

Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 14 december 2020.